วิดีโอ:พระองค์ คือ พ่อ ของพวกเรา” เสียงชาวไทยใน CNN ที่ดังก้องโลก
วิดีโอเรื่อง: พระองค์ คือ พ่อ ของพวกเรา” เสียงชาวไทยใน CNN ที่ดังก้องโลก  บันทักเมื่อ 27/10/2016รายละเอียด :

 “พระองค์ คือ พ่อ ของพวกเรา” เสียงชาวไทยใน CNN ที่ดังก้องโลก