วิดีโอ:พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเมืองน่าน
วิดีโอเรื่อง: พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเมืองน่าน  บันทักเมื่อ 28/10/2016รายละเอียด :