พบการทุจริตประพฤติมิชอบ โปรดแจ้ง งานวินัยและนิติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โทร 054 719587 หรือสายด่วนรัฐบาล 1111 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศธจ.น่าน ร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ของบุคลากรในสังกัด และในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
รับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 06 พ.ย. 61
รายชื่อโรงแรมที่พักจังหวัดน่าน 27 ก.ค. 61
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดน่าน 21 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผลงานบุคลากร 38 ค (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 08 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน่าน 07 ก.พ. 61
ประกาศผลการรับโอนบุคลากร 19 ม.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ 19 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ 12 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน 12 ม.ค. 61
ประกาศ กศจ.น่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากร 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนแต่งตั้งขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ 29 ธ.ค. 60
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 05 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 29 ก.ย. 63
ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 1 รายการ 18 ก.ย. 63
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 1 รายการ 18 ก.ย. 63
ขอบเขตโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 1 รายการ 18 ก.ย. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 63
เอกสาร ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ ๔ กลุ่มรายการ 12 พ.ค. 63
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ ๔ กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 63
เอกสาร ประกวดก่อสร้างครั้งที่ 2 12 พ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 20 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 05 ม.ค. 65
กศจ.นครสวรรค์ รับสมัครคัคเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามม.38 ค.(2)เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 05 ม.ค. 65
รางวัลพลเมืองดี ประจำปี พ.ศ.2564 23 ธ.ค. 64
การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2565 23 ธ.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 24 พ.ย. 64
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23 พ.ย. 64
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 22 พ.ย. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 22 พ.ย. 64
ประกาศ กศจ.พังงา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามม.38 ค.(2) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสพฐ. 09 พ.ย. 64
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
กรุณาเปิดสอบผอ. ผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับบัญชีหมดเขตตามที่กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์2564 ขอบพระคุณอย่างสูง (1394/1) 05 ต.ค. 63
ขอให้กรุณาเปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษาในเดือนมกราคม2563 (646/1) 02 ม.ค. 63
ขอให้กรุณาเปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษาในเดือนมกราคม2563 (370/0) 02 ม.ค. 63
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สังกัดสพป.น่าน 1,สพป.น่าน 2
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 25/2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งและรับโอนข้าราชการฯ
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 11/2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
การคัดเลือกบุคล เพื่อบรรจุครูผู้ช่วย กรณีทีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
สรุปผลการรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ กศจ.น่าน วันที่ 29 มีนาคม 2564
สรุปผลการรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ กศจ.น่าน วันที่ 28 มีนาคม 2564
การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
การยื่นความประสงค์ของผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
สรุปผลการรับสมัครครูผู้ช่วย กศจ.น่าน วันที่ 10 มิถุนายน 2564
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปีพศ.2564
แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2564
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เอกสารเผยแพร่
คู่มือการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา
คู่มือจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สควค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    มกราคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจภาพรวมของเว็บไซต์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 976391
Page Views 2193217
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 71 9587  โทรสาร
054719588
e-mail : nan.peo.4@gmail.com