ประชุมเตรียมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารอัลบั้มภาพ
อัลบั้ม : ประชุมเตรียมงานพระราชทานเลี้ยงอาหาร  บันทักเมื่อ 07/07/2017