ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 242243
Page Views 564754
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจิราภรณ์ สายสูง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวาสนา จินตเวชศาสตร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางนวเนตร ยอดอุดม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัณณ์ญาดา กิวัฒนา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายศราวุธ ศิลป์ท้าว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายศิวกร ศรีสนิท
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายรัฐนันท์ ปันยศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุวิมล หน่อท้าว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนารินทร์ ชินันท์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com