การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2565
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ
ใบสมัครคัดเลือกฯ
บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง และเอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลข 1-7
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕