การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
การยื่นความประสงค์ของผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
สรุปผลการรับสมัครครูผู้ช่วย กศจ.น่าน วันที่ 10 มิถุนายน 2564
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปีพศ.2564
แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2564
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พศ. 2564
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564