การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สังกัดสพป.น่าน 1,สพป.น่าน 2
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (อ่าน 1206) 14 ก.ย. 64
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 25/2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (อ่าน 304) 01 ก.ย. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งและรับโอนข้าราชการฯ (อ่าน 357) 01 ก.ย. 64
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 11/2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (อ่าน 535) 15 มิ.ย. 64
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 9/2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (อ่าน 276) 15 มิ.ย. 64
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ (อ่าน 246) 15 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ (อ่าน 320) 10 มิ.ย. 64
เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (เอกสารหมายเลข 1-4 File Word) (อ่าน 343) 19 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา (อ่าน 855) 19 พ.ค. 64
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 (หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก) (อ่าน 401) 28 เม.ย. 64