นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน (อ่าน 705) 29 เม.ย. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ของบุคลากรในสังกัด และในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน (อ่าน 361) 29 เม.ย. 64
ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (อ่าน 947) 07 ม.ค. 64
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 1141) 24 มี.ค. 63
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) (อ่าน 5820) 20 มี.ค. 63
นโยบายละจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ2564 (อ่าน 4161) 02 ม.ค. 63
นโยบายละจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ2563 (อ่าน 5881) 27 ส.ค. 62