ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค (อ่าน 13) 20 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 49) 05 ม.ค. 65
กศจ.นครสวรรค์ รับสมัครคัคเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามม.38 ค.(2)เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 41) 05 ม.ค. 65
รางวัลพลเมืองดี ประจำปี พ.ศ.2564 (อ่าน 63) 23 ธ.ค. 64
การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 55) 23 ธ.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 162) 24 พ.ย. 64
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 102) 23 พ.ย. 64
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 142) 22 พ.ย. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 124) 22 พ.ย. 64
ประกาศ กศจ.พังงา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามม.38 ค.(2) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสพฐ. (อ่าน 110) 09 พ.ย. 64
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (อ่าน 134) 29 ต.ค. 64
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สพป.น่าน เขต 1 (อ่าน 186) 28 ต.ค. 64
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) (อ่าน 132) 27 ต.ค. 64
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานฯของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (อ่าน 192) 18 ต.ค. 64
แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ ว13/2556 (กรณีทบทวน) (อ่าน 161) 18 ต.ค. 64
การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ และคู่มือฯ การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ (PA) (อ่าน 151) 18 ต.ค. 64
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามม.38 ค.(2)ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (อ่าน 146) 18 ต.ค. 64
ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู, ผู้บริหารสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารการศึกษา (อ่าน 181) 18 ต.ค. 64
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 4 ตำแหน่ง (PA) (อ่าน 195) 18 ต.ค. 64
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย และโอนข้าราชการฯ ไปบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามม.38ค.(2)สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (อ่าน 224) 11 ต.ค. 64
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2)ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (อ่าน 158) 11 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ (อ่าน 162) 08 ต.ค. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ “Be Smart Say No To Drugs”เด็กน่านเท่ได้ โดยไม่ใช้ยาเสพติด (อ่าน 224) 01 ก.ย. 64
เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 124) 16 ส.ค. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรือง การประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ " Be Smart Say No To Drugs" เด็กน่านเท่ได้ โดยไม่ใช้ยาเสพติด (อ่าน 363) 15 ก.ค. 64
ประกาศ กศจ.นครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามม.38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งผอ.กลุ่ม หรือ ผอ.หน่วย สังกัดสพท.ในจ.นครสวรรค์ (อ่าน 189) 05 ก.ค. 64
ประกาศกศจ.นครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสพท.ในจ.นครสวรรค์ (อ่าน 325) 05 ก.ค. 64
ประกาศกศจ.นครสวรรค์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและขรก.อื่นไปบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามม.38ค.(2) สังกัดสพท. (อ่าน 329) 05 ก.ค. 64
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงาน ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) (อ่าน 196) 29 มิ.ย. 64
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ตำแหน่ง (อ่าน 171) 29 มิ.ย. 64