ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 19/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 160813
Page Views 383228
รับสมัครงาน
สรุปผลการรับสมัครครูผู้ช่วย ปี 2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการรับสมัครครูผู้ช่วย ปี 2561 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
แผนที่เส้นทางสถานที่รับสมัครครูผู้ช่วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย
ผังขั้นตอนการสมัครสอบครู
ใบสมัครสอบครูผู้ช่วย
แก้ไขเพิ่มเติมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ศธจ.น่าน
ประกาศการรับสมัครครูผู้ช่วย กศจ.น่าน
ประกาศรายชื่อผลงานบุคลากร 38 ค (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ประกาศรับสมัครศึกษานิเทศก์
ประกาศ กศจ.น่าน นำบัญชี ครูผู้ช่วย กศจ.ลำปางมาขึ้นบัญชี
กศจ.น่าน นำบัญชีผู้สอบครูผู้ช่วย กศจ.อื่นมาขึ้นบัญชี กศจ.น่าน เพื่อบรรจุแต่งตั้ง
บัญชีรายละเอียดการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดยการตัดโอนตำแหน่ง
บัญชีรายละเอียดการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ประกาศการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย กศจ.พัทลุงมาขึ้นบัญชี กศจ.น่าน
ประกาศการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศจ.พัทลุงมาขึ้นบัญชี กศจ.น่าน
ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ประกาศการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศจ.อื่นมาขึ้นบัญชี กศจ.น่าน
ประกาศผลการรับโอนบุคลากร
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com