ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รับสมัครงาน
ประกาศผลการรับโอนบุคลากร
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์
ประกาศการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศจ.อื่นมาขึ้นบัญชี กศจ.น่าน
สรุปผลการรับสมัครศึกษานิเทศก์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน
เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สพม.37
ประกาศ กศจ.น่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากร 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนแต่งตั้งขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศ กศจ.น่าน เรื่องการรับโอนพนักงานท้องถิ่น
กำหนดการจัดงานวันครู ปี 2561
รายละเอียดการรับสมัครศึกษานิเทศก์เพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัด สพฐ.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
แผนผังสถานที่สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ศธจ.น่าน
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากร 38 ค. (2)
สรุปผลการรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 วันสุดท้ายของการรับสมัคร
สรุปผลการรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สมุนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com