ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 242311
Page Views 564822
รับสมัครงาน
คำสั่งย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดน่าน
รายชื่อโรงแรมที่พักจังหวัดน่าน
สรุปผลการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ศธจ.น่านวันสุดท้าย
สรุปผลการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านวันที่ 22 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านวันที่ 21 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
สรุปผลการรับสมัครครูผู้ช่วย ปี 2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการรับสมัครครูผู้ช่วย ปี 2561 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
แผนที่เส้นทางสถานที่รับสมัครครูผู้ช่วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย
ผังขั้นตอนการสมัครสอบครู
ใบสมัครสอบครูผู้ช่วย
แก้ไขเพิ่มเติมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ศธจ.น่าน
ประกาศการรับสมัครครูผู้ช่วย กศจ.น่าน
ประกาศรายชื่อผลงานบุคลากร 38 ค (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ประกาศรับสมัครศึกษานิเทศก์
ประกาศ กศจ.น่าน นำบัญชี ครูผู้ช่วย กศจ.ลำปางมาขึ้นบัญชี
กศจ.น่าน นำบัญชีผู้สอบครูผู้ช่วย กศจ.อื่นมาขึ้นบัญชี กศจ.น่าน เพื่อบรรจุแต่งตั้ง
บัญชีรายละเอียดการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดยการตัดโอนตำแหน่ง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com