รับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อ่าน 1335) 06 พ.ย. 61
รายชื่อโรงแรมที่พักจังหวัดน่าน (อ่าน 2680) 27 ก.ค. 61
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดน่าน (อ่าน 11789) 21 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผลงานบุคลากร 38 ค (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (อ่าน 1322) 08 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน่าน (อ่าน 3414) 07 ก.พ. 61
ประกาศผลการรับโอนบุคลากร (อ่าน 1742) 19 ม.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ (อ่าน 909) 19 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ (อ่าน 736) 12 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน (อ่าน 944) 12 ม.ค. 61
ประกาศ กศจ.น่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากร 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนแต่งตั้งขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 963) 29 ธ.ค. 60
ประกาศ กศจ.น่าน เรื่องการรับโอนพนักงานท้องถิ่น (อ่าน 1415) 29 ธ.ค. 60
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (อ่าน 502) 08 ธ.ค. 60
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (อ่าน 482) 08 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (อ่าน 1219) 01 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากร 38 ค. (2) (อ่าน 634) 01 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากร (อ่าน 501) 08 พ.ย. 60
-รางวัล MOE AWARDS ปีการ 2559 (อ่าน 579)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2)ตำแหน่งปร (อ่าน 528)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2) (อ่าน 595)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ย้ายแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึก (อ่าน 3194)
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (เอกสารหมายเลข 2-4) (อ่าน 474)
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (แบบคำขอย้าย เอกสารหมายเลข1) (อ่าน 480)
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 633)
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศหลักเกณฑ์ฯ) (อ่าน 3418)
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 416)
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ใบสมัคร แบบ1-4) (อ่าน 1003)
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (ประกาศหลักเกณฑ์ฯ) (อ่าน 513)