ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 19/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 160817
Page Views 383236
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมพิจารณาการประเมินองค์กรคุณธรรม (อ่าน 9) 19 ก.ค. 61
ประชุม อกศจ.น่าน ครั้งที่ 6/2561 (อ่าน 13) 19 ก.ค. 61
บรรยากาศการรับสมัครครูผู้ช่วย ศธจ.วันแรก (อ่าน 48) 19 ก.ค. 61
ศธจ.น่านประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 16) 17 ก.ค. 61
ประชุมชี้แจงการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (อ่าน 46) 16 ก.ค. 61
ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) กลุ่มภาคเหนือ (อ่าน 22) 13 ก.ค. 61
ศธจ.น่านพบปะคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด (อ่าน 22) 12 ก.ค. 61
นิเทศ กำกับติดตามโครงการ (อ่าน 26) 12 ก.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด (อ่าน 23) 10 ก.ค. 61
ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมรับอุปกรณ์กีฬา (อ่าน 20) 10 ก.ค. 61
ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) (อ่าน 18) 09 ก.ค. 61
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง – พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน (อ่าน 17) 09 ก.ค. 61
ศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมต้อนรับองคมนตรี (อ่าน 25) 06 ก.ค. 61
โครงการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการมีงานทำ (อ่าน 31) 05 ก.ค. 61
ศธจ.น่าน ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัด (อ่าน 21) 05 ก.ค. 61
การประชุมพิจารณาโครงการบูรณาการด้านการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดน่าน ปี 2563 (อ่าน 16) 05 ก.ค. 61
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 (อ่าน 25) 02 ก.ค. 61
ประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 5/2561 (อ่าน 73) 28 มิ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดน่าน (อ่าน 35) 20 มิ.ย. 61
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดน่าน (อ่าน 37) 20 มิ.ย. 61
หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่จัดการศึกษาจังหวัดน่าน ร่วมจัดทำโครงการบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดน่าน (อ่าน 38) 19 มิ.ย. 61
ประชุมเตรียมการจัดทำแผน (อ่าน 35) 16 มิ.ย. 61
เตรียมการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับจังหวัดน่าน (อ่าน 35) 16 มิ.ย. 61
ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (อ่าน 43) 14 มิ.ย. 61
เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (อ่าน 33) 13 มิ.ย. 61
ศธจ.น่าน บรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (อ่าน 34) 12 มิ.ย. 61
ศธจ.น่านร่วมพิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) (อ่าน 43) 11 มิ.ย. 61
ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) (อ่าน 51) 08 มิ.ย. 61
ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 (อ่าน 52) 08 มิ.ย. 61
พิธีเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี 2561 (อ่าน 43) 08 มิ.ย. 61

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com