ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 242224
Page Views 564735
ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร ศธจ.น่านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร ศธจ.เชียงใหม่ (อ่าน 16) 18 ก.ย. 61
ประชุมสัมมนาสรุปผลโครงการ (อ่าน 21) 18 ก.ย. 61
รับการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ (อ่าน 10) 18 ก.ย. 61
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรเชื่อมโยง (อ่าน 26) 14 ก.ย. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (อ่าน 13) 14 ก.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/2561 (อ่าน 28) 14 ก.ย. 61
ศธจ.น่านประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 (อ่าน 39) 12 ก.ย. 61
ประชุม อ.กศจ.น่าน ครั้งที่ 8/2561 (อ่าน 47) 11 ก.ย. 61
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยโครงการเพชรในตม (อ่าน 36) 11 ก.ย. 61
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการผลการดำเนินงาน โครงการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อ่าน 28) 10 ก.ย. 61
ศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมงาน ISUZU ส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” (อ่าน 52) 04 ก.ย. 61
การสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อ่าน 361) 01 ก.ย. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (อ่าน 64) 30 ส.ค. 61
ประชุม กศจ.น่าน 7/2561 (อ่าน 74) 30 ส.ค. 61
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 41) 30 ส.ค. 61
ประชุม อ.กศจ.น่าน ครั้งที่ 7/2561 (อ่าน 61) 28 ส.ค. 61
ประชุมตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (อ่าน 31) 27 ส.ค. 61
พิธีปิดโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาน่าน (อ่าน 34) 27 ส.ค. 61
สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาน่าน (อ่าน 35) 23 ส.ค. 61
น่านจัดสอบครูผู้ช่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (อ่าน 100) 20 ส.ค. 61
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา (อ่าน 42) 12 ส.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 (ระดับจังหวัด) (อ่าน 51) 10 ส.ค. 61
ศธจ.น่านจัดทำข้อมูลสารสนเทศและแผนที่ตั้งสถานศึกษา/หน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดน่าน (อ่าน 39) 09 ส.ค. 61
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” (อ่าน 34) 09 ส.ค. 61
โครงการอบรมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 36) 09 ส.ค. 61
ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัลักษณ์ อัครราชกุมารี (อ่าน 50) 07 ส.ค. 61
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (อ่าน 20) 07 ส.ค. 61
ประชุมเตรียมการจัดประชุมสัมมนา แนวนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดน่าน (อ่าน 65) 01 ส.ค. 61
ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพฯ (อ่าน 45) 31 ก.ค. 61
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนประสบภัยดินโคลนถล่ม (อ่าน 51) 31 ก.ค. 61

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com