ข่าวประชาสัมพันธ์
ศธจ.น่าน ร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ (อ่าน 13) 20 ม.ค. 65
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 13) 20 ม.ค. 65
น่านจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนศรีนครน่าน อำเภอภูเพียง (อ่าน 8) 20 ม.ค. 65
ศธจ.น่าน ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อกศจ.น่าน) ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 31) 18 ม.ค. 65
ศธจ.น่าน คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ (อ่าน 16) 18 ม.ค. 65
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ บุคลากรโรงเรียนเอกชน จังหวัดน่าน ประจำปี 2563 (อ่าน 20) 17 ม.ค. 65
ครูเอกชนจังหวัดน่านร่วมพิธีวันครูส่วนกลาง (อ่าน 15) 17 ม.ค. 65
น่านจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ สอง ณ โรงเรียนบ้านหลวง (อ่าน 26) 14 ม.ค. 65
น่านจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” (อ่าน 23) 14 ม.ค. 65
นมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในวันปีใหม่ 2565 (อ่าน 46) 07 ม.ค. 65
ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อ่าน 49) 05 ม.ค. 65
ทีมบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 58) 28 ธ.ค. 64
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน รับรายงานตัวครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (อ่าน 81) 24 ธ.ค. 64
ศธจ.น่านประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 13/2564 (อ่าน 97) 23 ธ.ค. 64
ศธจ.น่านร่วมประชุมพิจาณาเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคลดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” (อ่าน 49) 23 ธ.ค. 64
ศธจ.น่านประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 95) 22 ธ.ค. 64
หน่วยงานจังหวัดน่านร่วมพัฒนาระบบ AIP-NAN Dashboard (อ่าน 45) 22 ธ.ค. 64
ศธจ.น่านประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อกศจ.น่าน) ครั้งที่ 12/2564 (อ่าน 67) 21 ธ.ค. 64
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2565 จากนายกรัฐมนตรี (อ่าน 93) 21 ธ.ค. 64
ศธจ.น่านประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนพื้นที่ชายแดน (อ่าน 45) 20 ธ.ค. 64
ศธจ.น่านประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ การพัฒนาทักษะสมอง EF (อ่าน 31) 20 ธ.ค. 64
บุคลากร ศธจ.นนทบรีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กับบุคลากร ศธจ.น่าน (อ่าน 38) 20 ธ.ค. 64
รับมอบผลคะแนนการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (อ่าน 161) 15 ธ.ค. 64
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมงานวันต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 52) 15 ธ.ค. 64
ศธจ.น่าน ร่วมกับ พมจ.น่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดน่าน (อ่าน 62) 13 ธ.ค. 64
กศจ.น่านดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 67) 13 ธ.ค. 64
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษหน่วยสอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อ่าน 65) 12 ธ.ค. 64
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่านดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 60) 11 ธ.ค. 64
การยื่นความประสงค์ของผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 92) 09 ธ.ค. 64
ศธจ.น่านประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดน่าน (อ่าน 53) 09 ธ.ค. 64