ข่าวประชาสัมพันธ์
น่านจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ สอง ณ โรงเรียนบ้านหลวง
เมื่อวันที่  13  มกราคม  2565   เวลา 09.3๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน กิจกรรมดังกล่าว โดยมีนางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง เป็นประธาน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี  เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 ดังนั้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ขึ้น โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานทางการศึกษา  ลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม

โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,11:19   อ่าน 27 ครั้ง