ข่าวประชาสัมพันธ์
น่านจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
เมื่อวันที่  12  มกราคม  2565   เวลา 09.3๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน กิจกรรมดังกล่าว โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธาน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นายกมล สุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี  เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 ดังนั้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ขึ้น โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานทางการศึกษา  ลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานทุกหมู่เหล่า จํานวนประมาณ  700 คน เข้าร่วมกิจกรรม

โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,10:54   อ่าน 24 ครั้ง