ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารน่านรับนโยบายหลักสูตร “รักษ์ป่าน่าน” สู่ห้องเรียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนาชี้แจงการใช้หลักสูตร รักษ์ป่าน่านเพื่อขยายผลให้กับผู้บริหารสถานศึกษา/ครูวิชาการโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดน่าน หลักสูตร “รักษ์ป่าน่าน” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้รับงบประมาณจากจังหวัดน่านดำเนินการจัดทำหลักสูตร เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษานำหลักสูตร “รักษ์ป่าน่าน” สู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และขยายผลสู่ชุมชนให้เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร อาจารย์ปริญ สำเริง มหาวิทยาลัยพะเยา และนายบุญฤทธิ์ ชาเตียม ครูโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน  https://www.facebook.com/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน


โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,14:02   อ่าน 281 ครั้ง