ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 242313
Page Views 564824
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ กำกับติดตามโครงการ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ออกนิเทศ กำกับติดตาม โครงการรักษ์ป่าน่านสู่ชั้นเรียน  ตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน 1 โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านคำเรือง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  และนิเทศ กำกับติดตาม โครงการ ส่งเสริมอาชีพสู่การน้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชน และการนำหลักสูตร รักษ์ป่าน่าน สู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน โรงเรียนเมืองลีวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 น่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดน่าน   ภาพ/ข่าว โดย นภัทร เครือผดุงสกุล / ปิยนุช ไชยสมทิพย์

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561,12:18   อ่าน 74 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com