ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 242228
Page Views 564739
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมรับอุปกรณ์กีฬา

วันที่ 10  กรกฎาคม  2561  เวลา  09.3๐ น. นายชูเกียรติ  ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมรับอุปกรณ์กีฬา ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ อันมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ จะมีการบริจาคอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่งให้แก่โรงเรียนจังหวัดน่าน ที่ขาดแคลน จำนวน   1 โรงเรียน 

โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,09:38   อ่าน 47 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com