ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 242219
Page Views 564730
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง – พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษาและทักษะชีวิตแก่ประชาชน ในการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง – พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน  ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนขยายผลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในพื้นที่ทั้งหมดของโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง – พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน

โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2561,13:46   อ่าน 53 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com