ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 19/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 160769
Page Views 383179
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และคณะร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และคณะ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่านได้มอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสภากาแฟ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อราชการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงาน

โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,12:02   อ่าน 49 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com