ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 242272
Page Views 564783
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ขับเคลื่อนการนำหลักสูตร รักษ์ป่าน่าน สู่สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน และการนำหลักสูตร รักษ์ป่าน่านสู่สถานศึกษา ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้รับมอบหมายจากจังหวัดน่านให้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดน่านนำนโยบายการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี และการอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การจัดการเรียนรู้และนำสู่ห้องเรียน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทดลองใช้หลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการนำหลักสูตร รักษ์ป่าน่านสู่การนำไปใช้ในสถานศึกษา กำหนดแนวทางการใช้หลักสูตรโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียน และแลกเปลี่ยนแนวทางการใช้หลักสูตรรักษ์ป่าน่านสู่การนำไปใช้ในสถานศึกษา พัฒนาคู่มือการใช้ หลักสูตร รักษ์ป่าน่าน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูวิชาการ/หัวหน้าหลักสูตร ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดน่าน จำนวน 6 หน่วยงาน จำนวน 29 โรงเรียน 100  คน ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1   จำนวน 8 โรงเรียน  25 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน  9 โรงเรียน  29  คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) จำนวน 8 โรงเรียน   32  คน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา  จำนวน ๔  คน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน จำนวน 1 โรงเรียน  3  คน โรงเรียนในสังกัดส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดน่าน จำนวน 2 โรงเรียน 7  คน

โดยมีนายสมเพ็ชร สิทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ รักษ์ป่าน่านว่าที่ ร.ต. สมเดช อภิชยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน บรรยายพิเศษ เรื่อง สภาพการณ์การจัดการศึกษาและแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่านให้ยั่งยืน รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรรักษ์ป่าน่านและคู่มือการใช้หลักสูตรฯ ภาพข่าวโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2561,10:25   อ่าน 120 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com