ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรียกบรรจุครูผู้ช่วย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางจิราภรณ์ สายสูง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และบุคลากร ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ที่สมัครใจมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน มาประกาศขึ้นบัญชีเป็นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมทั้งเรียกบรรจุ จำนวน 10 ราย ดังนี้ นางพีรยา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา นางสาวสาหรอ ยูฮันนัน โรงเรียนบ้านสบยาง อำเภอสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นางพะเยาว์ มณีรัตน์ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ อำเภอสองแคว นางสาวทัศนีย์ บุญราศีจิโรจ โรงเรียนบ้านสบปืน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางสาวพิมพ์นารา อนันตประเสริฐ โรงเรียนบ้านเกวต อำเภอเชียงกลาง นางญานิกา ชนะวรรโณ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก อำเภอบ่อเกลือ นางสาวปรัศนี หลียะลา โรงเรียนบ้านสะปัน อำเภอบ่อเกลือ นางสาวอุบลรัตน์ แก่นท้าว โรงเรียนมณีพฤกษ์ อำเภอทุ่งช้าง นายธีรภาพ แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางสาววนิพร ไฝสุข โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,14:33   อ่าน 125 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สมุนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com