ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทิน แก้วพนา  รองศึกษาธิการภาค 15  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2561 “การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย” และให้เกียรติมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน ให้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด 17 จังหวัด ภาคเหนือ  ณ หอประชุมโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ศึกษาธิการจังหวัด ภาคเหนือ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเอกชน  ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชน ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันการศึกษาเอกชน เป็นประจำทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานและความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของเอกชนที่มีความเป็นเลิศและมีมาตรฐานสากล รวมถึงสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับภาคเอกชน และสถานศึกษาเอกขนกับสถานศึกษาเอกชนด้วยกัน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบการจัดการศึกษาเอกชน รวมถึงศักยภาพของโรงเรียนเอกชนในการจัดการศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,14:19   อ่าน 60 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สมุนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com