ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับเจ้าหน้าที่คุรุสภา

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการให้การต้อนรับ นายนิวัฒน์  ไชยเลิศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เนื่องในโอกาสนำคณะเดินทางมาส่ง นางสุกัญญา  ฟ้าสาร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2561,12:41   อ่าน 49 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สมุนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com