สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2560

ข่าวหัวเรื่อง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2560
บันทักเมื่อ 17/07/2017  จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน  ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนายวรกิติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (น่าน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารใกล้เคียง