3 กรกฎาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมเตรียมงานพระราชทานเลี้ยงอาหาร

ข่าวหัวเรื่อง : 3 กรกฎาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมเตรียมงานพระราชทานเลี้ยงอาหาร
บันทักเมื่อ 07/07/2017  จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง
      เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมเตรียมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องเขียนสำหรับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในภาคเหนือและภาคใต้ จังหวัดน่าน ได้รับมอบเครื่องเขียน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านนาหนุน โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) โรงเรียนบ้านดอนติ้ว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อำเภอท่าวังผา โรงเรียนศรีนาชื่น อำเภอเวียงสา โรงเรียนบ้านเวียงสอง อำเภอทุ่งช้าง และโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา อำเภอปัว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 260 จังหวัดน่านได้รับแจ้งจากกองกิจการในพระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จัดออกร้านพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ให้กับโรงเรียนที่ได้ดำเนินการมอบเครื่องเขียนพระราชทาน ซึ่งจังหวัดน่านได้กำหนดงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารใกล้เคียง