30 มิ.ย. 2560 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าวหัวเรื่อง : 30 มิ.ย. 2560 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา
บันทักเมื่อ 05/07/2017  จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2560 นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
      โครงการดังกล่าวจัดอบรมโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน (สปม.จ.น่าน) เพื่อพัฒนาบุคลการให้มีบุคลิกคุณลักษณะเหมาะสมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการของกลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม มีความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสและโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารใกล้เคียง