ศธจ.ในสังกัด ศธภ. 15
หัวเรื่อง : ศธจ.ในสังกัด ศธภ. 15  บันทักเมื่อ 02/07/2017 16:28

 

   ที่ หน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการภาคที่ 15
1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
3  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน