เรียน ผู้สนใจ
  เรื่อง แนะนำเว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ ศธจ.น่าน

  เนื้อหาโดยย่อ :
  กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซต์ กลุ่มอำนวยการ เพื่อใช้สื่อสารการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อช่วยให้การปฏิบัติราชการ รรลุเป้าหมาย ผู้สนใจสามารถเลือกรายการจากเมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์ ศธจ.น่าน เลือกเว็บไซต์กลุ่มงาน หรือ ที่อยู่ http://account.ednan1.go.th/web2560/


  ลงเมื่อวันที่ 
: 21/07/2017 เวลา  : 12:51 โดย  : กลุ่มอำนวยการ
โหลด1 : 03071712263FJER1.png
โหลด2 : 03071712263FJER2.jpg