เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
  เรื่อง คำสั่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา-ครู

  เนื้อหาโดยย่อ :
 1.โดยอนุมัติของที่ประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 9/2559 ลง 10 พ.ย.2559 ย้ายผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 21 ราย 2.ย้ายครูผู้สอน สพป.น่าน 2 จำนวน 20 ราย 3 ย้ายครูผู้สอน สพป.น่าน 1...........


  ลงเมื่อวันที่ 
: 11/11/2016 เวลา  : 14:35 โดย  : admin
โหลด1 : 1111161435I6NHA1.pdf
โหลด2 : 1111161435I6NHA2.jpg