ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 242220
Page Views 564731
แบบฟอร์มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116 KB
สัญญายืมเงิน
สัญญายืมเงิน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.5 KB
รายงานการเดินทางไปราชการ
รายงานการเดินทางไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89 KB
รายงานการเดินทางไปราชการ (ใบขวาง)
รายงานการเดินทางไปราชการ (ใบขวาง)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.5 KB
แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.5 KB
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.5 KB
แบบฟอร์มขอเบิกเงินงบประมาณจังหวัด
แบบฟอร์มขอเบิกเงินงบประมาณจังหวัด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.5 KB
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.5 KB
แบบฟอร์มขอเบิกพัสดุ
แบบขอเบิกพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.96 KB
แบบขออนุญาตไปราชการ(pdf)
แบบขออนุญาตไปราชการ(pdf)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.35 KB
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com