ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 242307
Page Views 564818
รายงานงบทดลองประจำเดือน
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2560 เผยแพร่เมื่อ 9 สค.60
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.64 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2560 เผยแพร่เมื่อ 6 ก.ย.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.83 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ย.2560 (เผยแพร่เมื่อ 9 ต.ค.60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 443.35 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 พย.2560)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.2 MB
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560(เผยแพร่เมื่อ 6ธค.2560)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560(เผยแพร่ 9 มค.61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 (เผยแพร่เมื่อ 6 ก.พ.2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 455.9 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561(เผยแพร่ 6 มีค.61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 586.9 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561(เผยแพร่ 9 เมย.61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 463.65 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561(เผยแพร่ 7 พ.ค.2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 466.35 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561(เผยแพร่ 8 มิ.ย.2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 476.04 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561(เผยแพร่ 6 ก.ค.2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 452.55 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (เผยแพร่ 9 สค.61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 524.46 KB
 รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561(เผยแพร่ 6 ก.ย.2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 601.04 KB

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com